POĐITE S NAMA U GARDALAND

01.05.2019 putujemo u Gardalanad.

Polazak iz Locarna u 6:00.

Javite nam se ako želite s nama.

kud gardalanad.png

Oglasi

“LA POSAVINA CANTA E PIANGE” – la prima edizione dello spettacolo a Torino

HR

“La Posavina canta e piange” – è lo spettacolo musicale e teatrale creato sulla base della omonima ricerca universitaria del Professore Guido Raschieri e dei suoi collaboratori, che hanno presentato il loro progetto anche nell’edizione a stampa di due volumi in lingua italiana

– La Posavina canta e piange –

con allegati tre DVD dal contenuto molto ricco. L’intero lavoro descrive, in maniera veramente unica, la ricchezza culturale, artistica e tutto l’insieme dei valori storici e geografici del popolo croato della Posavina.

La nostra associazione ha avuto il grande onore di essere invitata a mostrare come sono fatti in realtà bellissimi usi, costumi, canti e balli della Posavina. In collaborazione con il professore abbiamo preparato un meraviglioso spettacolo, che è la sintesi di tutto il progetto. Lo spettacolo e stato presentato per la prima volta domenica 17 settembre, nel salone della parrocchia di Riva presso Chieri, in Italia.

Ma il nostro lavoro non finisce qui. Continueremo con questo progetto al fine di mostrare a tutto il pubblico, nel modo più autentico possibile, come la nostra Posavina vive, soffre, canta e piange in patria e all’estero, a casa e in esilio!

Questo articolo ci offre l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo progetto e invitare tutta la gente della Posavina, i loro amici e tutti quelli che ritengono che questo progetto debba continuare a svilupparsi. Se siete pronti ad offrire il vostro contributo, non esitate a contattarci. Lavorando insieme possiamo rendere la nostra amata Posavina viva e presente in tutta Europa e nel mondo.

Qui sotto potete vedere alcune foto del nostro viaggio, della nostra visita a Torino e della nostra performance.

GRAZIE PERCHÉ AMATE LA NOSTRA POSAVINA

HKUD Ticino

 

 

This slideshow requires JavaScript.

“POSAVINA PJEVA I PLAČE” – premijerno izvođenje glazbeno-scenskog programa u Torinu

IT

“POSAVINA PJEVA I PLAČE” – je glazbeno-scenska predstava osmišljena na bazi istoimenog sveučilišnog istraživanja Profesora Guide Raschieri i njegovih suradnika, koji su predstavili svoj projekt i u tiskanom izdanju u dva dijela, na talijanskom jeziku

– La Posavina canta e piange –

uz koje su priloženi i 3 DVD uratka s iznimno bogatim sadržajem. Cijeli materijal jako lijepo opisuje kulturno-umjetničko bogatstvo, povijesne i zemljopisne vrijednosti hrvatskog naroda u Posavini.

Naše kulturno-umjetničko društvo je imalo veliku čast da bude pozvano, da prikaže kako u stvarnosti izgledaju predivni posavski običaji, pjesme i plesovi. U suradnji s vrijednim profesorom smo premijerno izveli, u nedjelju 17 rujna, bogati program koji je sažetak cijelog projekta. Predstava je održana u crkvenoj dvorani u mjestu Riva presso Chieri, u Italiji.

No naš posao ne završava ovdje. Predstava će biti i dalje izvođena u cilju da što vjerodostojnije, ponosno pokažemo svijetu kako naša Posavina živi, pati i pjeva u domovini i inozemstvu, kod kuće i u progonstvu!

I ovim putem zahvaljujemo svima koji su nas podržali u ovom projektu i pozivamo sve Posavljake i prijatelje Posavine, ako smatrate da bi se ovaj projekt trebao dalje razvijati i prenijeti i na naše prostore i spremni ste pomoći, kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti na koji način možemo skupa učiniti da naša voljena Posavina zaživi i predstavi se diljem Europe i svijeta.

U nastavku možete vidjeti nekoliko slika s našeg putovanja, posjete Torinu i same predstave.

HVALA VAM ŠTO VOLITE SVOJE

HKUD Ticino